Vefat Eden Yararlananlarla İlgili Bilgi Notu

24.10.2014 21:00

 Emekli yararlananın  vefat ettiği  Vakfımıza bildirildiğinde;

 

-         Vefat eden yararlananın ölüm ilanı Vakfımızın web sitesinde yayınlanır,

-         Cenaze defnedilmemişse vefat eden yararlananın ikamet ettiği şehirdeki emekli yararlananların cep telefonlarına, vefat ve cenaze bilgileri, cenazenin defin edileceği yer ve vakit mesaj olarak bildirilir.

 

Varislere, yararlananın birikimlerinin kendilerine ödenebilmesi için gerekli olan;

-Veraset ilamı,

-Vefat eden yararlananın vukuatlı nüfus kayıt örneği,

-Varislerin onaylı nüfus cüzdanı örneklerinin Vakfa ulaştırılması gerektiği yazılı olarak bildirilir.

 

Vefat eden yararlananın Sosyal Güvenlik Yardımları Yönetmeliği çerçevesinde ödenebilecek birikimi yasal mirasçılarına ödenir. Vefat eden yararlananın, ölümü halinde ödemenin hangi kişilere yapılacağını Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun vasiyetname ile belirlemesi durumunda lehine vasiyet edilenlerce ibraz edilecek mirasçılık belgesine göre ödeme yapılır.

 

İstenilen evrakların Vakfa ulaşmasını takiben, yararlananın mirasçılarına birikim tutarını içeren yazı varislerden herhangi birine gönderilir ve bağlı bulundukları vergi dairesinden alınacak, ödenecek tutarın veraset ve intikal vergisi ile ilişiği bulunmadığını bildirir yazının Vakfa teslimi istenir. Vergi dairesi yazısının Vakfa ulaşmasından sonra, vefat eden yararlananın birikimi varislere ödenir.

 

Varislere yapılacak ödemelerde vekaletname ile ödeme yapılmasının söz konusu olması durumunda vekaletnamede Vakfın adı (T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı)nın yer alması gerekmektedir.

 

Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde cenaze yardımı olarak;

 

-Kefen ve tabut giderleri,

-Cenazenin gasilhane, cami ve mezarlığa naklinde oto ücreti,

-Cenazeye katılanlar için tutulacak 1 otobüs veya 5 taksi ücreti,

-Aile mezarlığı olmamak üzere beton mezar ücreti,

-Uzaklığa göre ambülans veya taksi tarifesi üzerinden cenaze nakil ücreti,

-Cenazenin yurt içinde iller arası veya yurt dışından nakli halinde giderler,

-Vakıf Yönetim Kurulu’nca uygun görülecek diğer giderler,

 

Vakfa ibraz edilecek fatura karşılığında varislere ödenir.