Gündem ve Hazirun Cetveli

27.11.2020 14:00

 

DERNEĞİMİZİN  OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 TE DERNEK BÜROSUNDA (Atatürk Bulvarı 127/302 Kızılay /  Ankara), ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA  İKİNCİ TOPLANTI 16 MART 2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00 TE HARB-İŞ  SENDİKASI ( İnkılap Sok No :20 Kızılay / Ankara ) TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR.

                                                        

 

GÜNDEM

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1­-  Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üye) ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için  Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

3- Derneğimizin 2017 – 2018 yılı  faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim   Kurulu raporlarının görüşülerek onaylanması,

4- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı  aklanması,

5- 2019-2020 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek kabulü,

6- Derneğe satın alınan daire hakında Genel Kurula bil verilmesi

7-  Yeni Yönetim Kurulu  (7 asil, 5 yedek)  ve Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek) ile  Disiplin Kurulu   (5 asil, 3 yedek)   üyelerinin seçimi,

8-  Dilek ve temenniler,

9- Kapanış,

 

HAZİRUN CETVELİ