Aidat Ödeme Duyurusu

15.01.2020 21:00

T.C MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ 

Meşrutiyet cad.Niyazi bey iş hanı no : 17 / 12 kat 4  Kızılay  06420    Çankaya / Ankara Tel:03124184999

                     D U Y U R U           ANKARA16.11.2017

                                                                                                                    

       Değerli üyemiz,

                 

       -6. Maddesinin a fıkrasının ikinci paragrafında ,”Hiç kimse Dernekte üye olmaya ve kalmaya zorlanamaz. Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile Dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.Ancak ayrıldığı tarihe kadar birikmiş aidat borcunu ödemek zorundadır.”.

       -Türk Medeni Kanunu’nun 70.Maddesinde” Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir.Tüzükte düzenleme yoksa üyeler,dernek amacının  gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye,üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

”hükmü yer almaktadır.

       Sayın üyemiz Dernek Tüzüğümüzün ve Türk Medeni Kanunu’nun yukarıda belirtilen Maddeleri uyarınca, birikmiş aidat borcunu Dernek yönetim kurulu tarafından taahhütlü bildirilmesinden itibaren bir ay içerisinde Derneğimize makbuz karşılığında ödemeniz ya da T.İŞ Bankası A.Ş ULUS / ANKARA  Şubesi Nezdindeki IBAN:TR41 0006 4000 0014 2006 4529 51 numaralı hesabımıza yatırmanızı  gerekmektedir. .

       Bu borcunuzu belirtilen süre içerisinde ödemediğiniz taktirde, Tüzüğümüzün  6.maddesinin a fıkrasının ikinci paragrafı  ve Türk Medeni kanunu 70. maddesi uyarınca,istemeyerekte olsa aidat borcunuzun  icra yoluyla  tahsil edileceğini üzülerek bildirir,sağlık ve mutluluklar dileriz.


T.C MERKEZ BANKASI A.Ş

Emeklileri Derneği