T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

Hakkımızda

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş.

EMEKLİLERİ DERNEĞİ

 

TARİHÇESİ:

T.C. Merkez Bankası A.Ş. Emeklileri Derneği 1980 yılında İstanbul'da kurulmuştur.1986 yılında yapılan Tüzük değişikliğinın İçişleri Bakanlığınca onaylanması üzerine , söz konusu Tüzük  21 ve 22 Mart 1986 gün ve 2677, 2678 sayılı Hürses gazetesinde yayımlanması ile merkezi İstanbul'da  tek şubesi de  Ankara'da olmak üzere faaliyetlerini sürdürmüştür.

30 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da yapılan olağan Genel Kurulda coğunluğun kararı ile ve vakıf emekli üyeler koordinatörü Hikmet İzbul’un katkıları ile Genel Merkez Ankara’ya alınmıştır. 23 Ocak 1997 tarihinden itibaren genel merkez çalışmaları Ankara’da yapılmaktadır.

12 Şubat 1997 tarihinde Dernek Başkanlığına gelen Mazhar Müfit Azatlıoğlu’nun 1998 yılında vefatından sonra sırasıyla Hakkı Topuz, Ersin Ağabeyoğlu, Mete Ökte, Ahmet Naycı, O. Zeki Türkseven, Aydın İnce , Mehmet Emin Demirci ,Hasan Esen ve Hüseyin Şahin Başkanlık görevinde bulunmuşlardır. 16 Mart 2019 tarihinde  yapılan olağan genel kurul toplantısından sonra Başkanlık görevini  Gülay Zihni yürütmektedir.

DERNEĞİN İLK KURUCULARI

Cemalettin Akyüzlü, Ekrem Sungar, Emir Sencer, Fahrettin Ulaş, Fehmi Kartal, Fikret Atay, Fikret Sözer, Kemal Atlam, Kemal Atlıoğlu, Meliha Toker, Memduh Güpgüpoğlu, Müfit Yüce, Naim Talu, Necip Çavuşoğlu, Nevzat Alptürk, Niyazi Alaybey, Reşat Alpsoy, Reşat Tıgrak, Sabri Kartal, Sacit Sözer, Sami Güner, Tevfik Aldora

DERNEĞİN AMACI:

T.C. Merkez Bankası A.Ş. emeklileri ile bunlardan ölenlerin dul eş ve yetimleri arasında dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmektir.

Üyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları ile ilgilenmek hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamaktır.

AMAÇLA İLGİLİ FAALİYET KONULARI

Çay, yemek, balo gibi toplantılar yapmak, yurt içi ve yurt dışı geziler, konserler, konferanslar, sanat gösterileri, kermesler, defileler düzenlemek, mesleki ve kültürel yayında bulunabilmek, gayri menkul edinebilmek ya da ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satabilmektir.

DERNEĞİN ÜYELERİ:

T.C. Merkez Bankası A.Ş. emeklileri, bunlardan ölenlerin Emekli Sandığınca dul ve yetim maaşı bağlanan eş ve cocukları, keza medeni hakları kullanma ehliyeti olan 18 yaşını bitirmiş cocuklarıdır.

Bankadan emekli olamamalarına rağmen 10 yıl hizmetten sonra kendi rızası ile ayrılmış bulunanlar da üye olabilirler.

Ayrıca, Derneğe yararlı olabilecek kimseler, büyük yardım, hizmet ve bağışta bulunanlar, muteber kişiler, sanatçılar, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda fahri üye olarak alınabilirler.

Aralık 2016 tarihi itibariyle Derneğin 778 üyesi bulunmaktadır.

İLK YÖNETİM KURULU 

1- Naim TALU

2- Emir SENCER

3- Fahrettin ULAŞ

4-Memduh GÜPGÜPOĞLU

5- Necip ÇAVUŞOĞLU

6- Kemal ATLIOĞLU

7- Tevfik ALDORA

 İLK DENETIM KURULU 

1-Niyazi ALAYBEK

2- Reşat TIGRAK

3- Kemal ATLAM

DERNEĞİN ORGANLARI:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Disiplin Kurulu

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Üye ödentileri, bağış ve yardımlar, sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler ile derneğin sahip olduğu mal varlıklarından  elde edilen gelirlerdir.

Genel Kurulca saptanan yıllık üyelik ödentisi 2009 - 2019 yılları için 50 TL. dir.


T.C. MERKEZ BANKASI EMEKLİLERİ DERNEĞİ