2023 Genel Kurul Duyurusu, Gündemi ve Hazirun Cetveli

07.02.2023 11:47

TCMB EMEKLİLERİ DERNEĞİ’NİN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı;

02 Mart 2023 Perşembe günü saat 13:00’de Dernek Bürosunda (Meşrutiyet Caddesi Niyazi Bey İşhanı No:17/12 Kızılay/Ankara) adresinde, çoğunluk sağlanmazsa,

-ikinci toplantı 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 13:00’de Vakfımızın Ankara Dinlenme Evi (Lokali)’nın ikinci katında (Karanfil Sok. No:15 Kızılay/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

GÜNDEM

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üyenin belirlenmesi ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-Derneğimizin 2021-2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kururlu raporlarının görüşülerek onaylanması,

4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması,

5-2023-2024 yılı tahmini bütçenin görüşülerek kabulü,

6-2023 yılı itibariyle aidat artırımının belirlenmesi,

7-Yönetim Kurulu, (7 asil, 5 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil ve 3 yedek) ile Disiplin Kururlu (5 asil, 3 yedek) üyelerinin seçimi,

8-Dilek ve Temenniler,

9-Kapanış