2021 Yılı Genel Kurul Duyurusu, Toplantı Gündemi Ve Hazirun Cetveli

23.03.2021 14:57

TCMB EMEKLİLERİ DERNEĞİ’NİN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı;

-22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 13:00’de Dernek Bürosunda (Meşrutiyet Caddesi Niyazi Bey Apartmanı No:17/12 Kızılay/Ankara) adresinde, çoğunluk sağlanmazsa,

-ikinci toplantı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 13:00’de Jeoloji Mühendisleri Odasında (Kocatepe Mah. Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:21 Kızılay/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

GÜNDEM

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş. EMEKLİLERİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1-Açılış, yoklama ve saygı duruşu,

2-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 1 Katip Üyenin belirlenmesi ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3-Derneğimizin 2019-2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kururlu raporlarının görüşülerek onaylanması,

4-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması,

5-2021-2022 yılı tahmini bütçenin görüşülerek kabulü,

6-2022 yılı itibariyle aidat artırımının belirlenmesi,

7-Yönetim Kurulu, (7 asil, 5 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil ve 3 yedek) ile Disiplin Kururlu (5 asil, 3 yedek) üyelerinin seçimi,

8-Dilek ve Temenniler,

9-Kapanış